Konzertreise: Giacomo Puccini: Messa di Gloria

  • Autor:

    KIT Konzertchor

  • Datum: 04.03. - 08.03.2006
  • Ort: Budapest